Categories
News

ประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ นั้น สำคัญอย่างไร

ประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ นั้น สำคัญอย่างไร ผู้ที่จัดงานเลี้ยงต่างๆนั้น สิ่งสำคัญ ผู้จัดควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยงมาก่อน ซึ่งก่อนจะเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการจัดงานเลี้ยงมาแล้วหลายงาน หลายรูปแบบ เพราะเมื่อผู้จัดงานเลี้ยงผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมา จะสามารถทราบได้ทันทีว่า การจัดงานเลี้ยงในครั้งต่อไปนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถรับมือได้กับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามา และงานเลี้ยงที่จัดนั้น จะสามารถผ่านพ้นไปด้วยดี

การมีประสบการณ์ในที่นี้ สามารถแบ่งย่อยออกมาได้ดังนี้คือ

อันดับแรก คือการติดต่อประสานงาน

การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัด กับ ผู้จ้าง การจัดงานเลี้ยงหลายๆงานจะมีปัญหาที่อาจจะไม่เหมือนกัน ในบางกรณีก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล เช่น ปัญหาที่เกิดจากความกังวลใจของผู้จ้าง ที่กลัวว่าหากจัดงานออกมาแล้วงานจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่หากผู้จัดงาน เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ ปัญหาเล็กๆน้อยๆ หรือปัญหาที่มีขนาดใหญ่ตามลำดับ ก็จะไม่เป็นปัญหากวนใจอีกต่อไป

อันดับที่2 การจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในงาน

บางที งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปด้วยดี อาจจะสะดุดเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้าม เช่น เด็กๆในงานวิ่งเล่นสะดุดสายไฟ ทำให้ไฟดับ หรือปัญหาในส่วนอื่นๆของงาน หากผู้จัดเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาและทราบถึงระบบกลไกต่างๆในงาน ในจุดนี้ได้ งานเลี้ยงก็จะดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบจนจบงาน

อันดับที่3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ในงานเลี้ยงบางงาน หรือบางกรณี อาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเช่น ไฟดับ แก้วแตก จานไม่พอ ซึ่งผู้จัดสามารถที่จะเตรียมการไว้ก่อนแล้ว อาจจะเป็นการบอกกล่าวกับผู้จ้างไว้ก่อน ในส่วนของในเรื่องค่าเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ค่ามัดจำ ค่าประกันต่างๆ และสามารถเตรียมการบอกเด็กเสิร์ฟภายในงานให้เตรียมอุปกรณ์สำรอง หรือการเก็บกวาดให้พร้อมเสมอ