Categories
News

เคนยาวางแผนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ

บริษัทสาธารณูปโภคด้านพลังงานของเคนยา เคนยา พาวเวอร์ ได้เปิดตัวแผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเปิดใช้งานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศระยะทดลองใช้งาน 6 เดือนคาดว่าจะเริ่มในเดือนกันยายนที่กรุงไนโรบี เมืองหลวง ก่อนจะเดินทางไปยังเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศภายในเวลา 2 ปี การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเคนยามีน้อย

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดสถานีชาร์จที่เพียงพอสำหรับบุคคลและธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานและปิโตรเลียม (Epra) ระบุว่ามีเพียง 350 คันจากประมาณ 2.2 ล้านคันในประเทศที่จดทะเบียนในประเทศเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลหวังว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้าให้ถึง 5% ของการนำเข้ารถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2568